środa, 4 lutego 2009

Wyznaczanie MD5 w jednej linii kodu

Otrzymanie sumy kontrolnej MD5 w .NET nie jest operacją trudna, ale na pewno nie tak trywialną jak wywołanie funkcji md5() z innych języków programowania. Najczęściej suma kontrolna przekazywana jest w postaci ciągu znaków liczby szesnastkowej.


using System.Security.Cryptography; // :)

string MD5Hash(string s)
{
return BitConverter.ToString(
MD5.Create()
.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(s)))
.Replace("-",string.Empty)
.ToLower();
}


Powyższy kod w postaci "jednolinijkowca" załatwia sprawę.